Voor de ontwikkeling en groei van authentieke leiderschapscompetenties is het nodig dat een persoon gemotiveerd is. Motivatie is het resultaat van een interactie tussen persoon en zijn omgeving. Je motivatie bepaalt of je tijd en aandacht investeert in gedragingen die nodig zijn om je competentie te verhogen.

 

We onderscheiden je intrinsieke en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie wordt gestuurd door gevoelens van tevredenheid en voldoening. Ieder mens heeft zo zijn eigen "ingebakken" kader om gebeurtenissen aan zijn eigen intrinsiek waarden te toetsen. Extrinsieke motivatie is motivatie gedrag aangewakkerd door beloning en/of straf uit de omgeving.

De wisselwerking tussen de beiden vormen van motivatie zorgt voor de prikkel tot wel of niet willen ontwikkelen. Het van binnenuit niet echt gedreven zijn kan positief worden beïnvloed door zaken/beloningen van buitenaf (meer salaris, auto van de zaak, aanzien). Als gevolg voelen we een grotere intrinsieke motivatie. Aardig is om te bedenken hoe standvastig deze is....

 

We inventariseren motivatie via 4 scangebieden: je omgeving (werk, thuis, sport, hobby etc), coaching uit die omgeving(en), je persoonlijke motivatie en je managementstijl. De uitkomsten samen vormt je motivatie profiel met daarin een heldere ontwikkelrichting om succesvol te zijn.