De rol ontwikkeling die je vanuit je karakter laat groeien maakt je tot een authentiek leider. Het niveau wat je wil bereiken is natuurlijk je eigen keuze. De mogelijkheden die je vervolgens in een organisatie krijgt hangt samen met de organisatie identiteit en de visie die de organisatie op een business heeft. Dus niet iedere succesvolle leider kan in iedere organisatie succesvol zijn. Als je er over nadenkt klinkt dat logisch, toch zien we met regelmaat teleurstelling over deze mismatch.

 

Transparantie helpt om doelgericht authentiek leiderschapstalent te ontwikkelen. Leren met een plan. Eigenlijk voor de handliggend, het is niet anders dan vroeger op school. De rode draad is onze definitie van authentiek leiderschap: vanuit een visie, betekenisvolle dingen gedaan krijgen, voor en door andere mensen. Het liefst vanuit je persoonlijke vermogen en balans in EQ, SQ, PQ en IQ.

 

We onderscheiden vervolgens 7 leiderschapsniveaus, dat van het individu, als teamlid, de bekwame en effectieve leider en tot slot de managing en de dienend leider. Ieder niveau staat voor een leergang die we in-company verzorgen. Dit geeft de mogelijkheid om modulair zowel het individuele talent als een groep in leiderschap te ontwikkelen. Ervaring leert dat met deze werkwijze iedere HR afdeling tevreden is over de werkmethode. Deze tevredenheid is uiteraard gemeten aan de hand van zichtbare resultaten.